איסוף אשפה חכם – GreenQ

איסוף אשפה הינו תהליך מורכב ויקר המצריך משאבים רבים. במקביל לתהליכי גידול האוכלוסייה בישראל מתעצם האתגר בניהול ותפעול איסוף האשפה לסוגיה השונים, המתבטאים בעלייה בכמות האשפה, גידול במספר כלי העצירה והטמעת הפרדת פסולת על פי זרמים.

GreenQ הופכת את תהליכי איסוף האשפה לחכמים ופשוטים על ידי התקנת חיישנים על גבי משאיות האשפה.

מערכת GreenTrack מנטרת את האיסוף ברמת הפח הבודד בחיתוך של רחוב,שכונה ורובע. האלגוריתם שפותח על ידי GreenQ מנתח את האינפורמציה שנצברת ומגיש הצעות להתייעלות על בסיס אותו מידע, כל זאת ללא התקנת חיישנים על כלי העצירה.

GreenTrack הינה מערכת בקרה ללא מגע יד אדם ואינה מצריכה שינוי באופן העבודה הנהוג כיום. בנוסף, המערכת פותחה בצורה גנרית-מודולרית, המאפשרת התקנה פשוטה על גבי כל פלטפורמה לאיסוף אשפה, ללא שינויים מכניים בציוד הקיים.

התחברות

איפוס סיסמה
יש להכניס כתובת אימייל. סיסמה תישלח לתיבת האימייל.